Velkommen til FrihedenUnderPres.dk. Her kan du læse om USAs forfatning og forhold der truer friheden idag.

Det er ikke nogen tilfældighed at det amerikanske kontinent forblev skjult for verden i så mange år inden Christoffer Columbus opdagede det. Gud holdt andre folkeslag i uvidenhed om det, indtil romerriget var gået i opløsning og de europæiske nationer havde etableret sig, som uafhængige nationer (2 Nefi 1:6,8).

Mormons Bog fortæller, at det var Guds Ånd, som inspirerede Christoffer Columbus til at sejle ud på havet så han opdagede Amerika i 1492 (1 Nefi 13:12). Profeterne i fordums Amerika forudså også, at Guds Ånd ville tilskynde andre mennesker til at rejse ud af de europæiske nationer og begynde koloniseringen af Amerika. Disse kolonister flygtede fra religiøs forfølgelse, tyranni og social og økonomisk armod i den gamle verden (1 Nefi 13:13-16).

Grundlæggelsen af USA som nation var et kritisk skridt hen mod evangeliets gengivelse og genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i de sidste dage. Det kunne pga. religiøs forfølgelse ikke lade sig gøre i de lande, som kolonisterne var udvandret fra. Grundlæggelsen af USA med en forfatning der sikrer religionsfrihed, var nødvendig først.

Amerika oprettet som et frihedens land ved Guds hånd

Herren sagde til de fordums profeter i Amerika, at landet skulle oprettes til at være et frihedens land for ikke-jøderne (2 Nefi 10:11), at han ville beskytte landet, og at enhver som ville forsøge at oprejse konger i landet skulle omkomme (2 Nefi 10:14).

USAs forfatning er et inspireret dokument

Herren selv sagde til profeten Joseph Smith, at han lagde grunden til USAs forfatning ved vise mænd, som han lod fremstå (Se L&P 101:80). USAs grundlæggere var inspirerede da de udformede en forfatning, der sikrer mennesker umistelige (gudgivne) rettigheder. Formålet med forfatningen var at eliminere trældom og sikre frihedsrettigheder for “alt kød” (L&P 101:77).

Ezra Taft Benson:

Historien er ikke en tilfældighed. Gud kender begivenheder forud.* Hans styrende indflydelse ligger bag hans retfærdige børns handlinger. Endog længe før Amerika blev opdaget, formede og indvirkede Herren på de begivenheder, som ville føre til fremkomsten af den bemærkelsesværdige regeringsform, der blev oprettet ved forfatningen. Amerika måtte være fri og uafhængig for at opfylde denne skæbne.

Mark E. Petersen:

Ikke-jøderne skulle komme frem på dette land, Amerika. De skulle oprettes som et frit folk. De skulle oprettes således ved Faderens magt, og formålet med det hele var, at evangeliet måtte komme frem og blive prædiket for menneskenes børn så Gud kunne opfylde den pagt, han havde indgået “med sit folk, o Israels hus” (3 Nefi 21:4). Og hvorfor var frihed så nødvendig i forbindelse med gengivelsen af evangeliet og dets kundgørelse blandt menneskenes børn? For at de, til hvem evangeliet ville blive gengivet, kunne have ytringsfrihed til at prædike evangeliet, pressefrihed til at publicere evangeliet, forsamlingsfrihed, så de kunne samles i menigheder og tilbede Herren, og religionsfrihed, så de kunne tilbede Gud i overensstemmelse med hvad deres egen samvittighed dikterede dem.

Conference Report, April 1946, pp. 167-172. In Defense of Liberty.

Frihedsrettighederne i USAs forfatning tilhører iflg. Herren hele menneskeheden (Se L&P 98:5) – Se Eng. D&C 98:5): Belongs to all mankind.

Melvin J. Ballard:

De Forenede Staters forfatning er en åbenbaring fra Herren til hele jorden, og ikke kun til Amerika.

Fremkomsten af USAs forfatning opfylder gammel profeti

USAs forfatning var den første nedskrevne forfatning i verden og mange andre lande har ladet sig inspirere af den og har brugt den, som en model for deres egne nedskrevne forfatninger. Fremkomsten af USAs forfatning er et af tidens tegn og opfylder Esajas’ gamle profeti.

Præsident Harold B. Lee:

I den Almægtiges visdom blev dette frihedens banner oprejst for nationerne for, at opfylde en gammel profeti: “fra Zion skal loven udgå” (Se Eng. Isaiah 2:3 | 2 Nefi 12:3). Hvordan kunne dette ske? Svaret er klart: ved forfatningen kan alle nationers konger og herskere og folkene i alle nationer under himlen blive underrettet om de velsignelser, som folket i dette Zions land nyder, som følge af deres frihed under guddommelig vejledning, og blive tilskyndet til at tage lignende statslige systemer til sig og dermed opfylde den gamle lov, som jeg allerede har henvist til.

BYU Religious Studies Center. Latter-day Prophets and the United States Constitution.

Guds velsignelse og indvirkning på historiens gang er mao. den virkelige årsag til den relativt lange periode med demokrati, fred og velstand, som mange lande har oplevet. Freden og friheden skyldes ikke, at Guds modstander har lejet sig en feriebolig i Babylon, og ikke længere ønsker at indføre den alternative plan, som han foreslog i forudtilværelsen. Den skyldes ikke at alt er vel, at det hele nu kan limes sammen ved menneskers visdom, uden at invitere Guds Ånd. Der er farer, der truer. Det er ikke ligegyldigt hvad vi støtter politisk. Alt er ikke, som det ser ud til på overfladen (Se Farer som truer samfundet | Frihed | Frihed versus tvang).

image_print